Telefon nummer

+45 29 45 37 58

Persondatapolitik

GENERELT:

Sams Dyreklinikrespekterer enkeltpersoners privatliv og indsamler og behandler ikke personlige data, med mindre de frivilligt er givet til os af den pågældende person. Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til den enkelte. Sams Dyreklinik overholder de nationale love om databeskyttelse, der kontrollerer brugen og indsamlingen af personlige data.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER:

Vi behandler dine oplysninger fortroligt. Vi kan dog ifølge lovgivningen have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, f.eks. i medfør af skattekontrolloven. Såfremt dine oplysninger skal videregives til tredjepart, vil vi indhente særligt samtykke fra dig.

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER:

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger du afgiver, på vores computer, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt.

PERIODE FOR OPBEVARING:

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Det vil dog typisk være 5 år efter endt samarbejde ifølge bogføringsloven.

INDSIGT OG KLAGER:

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit eventuelt afgivne samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til post@samsdyreklinik.dk. Endvidere har du mulighed for at klage til Datatilsynet.